ZGŁOSZENIE

Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy "Młody Paganini"

1. IMIĘ:
NAZWISKO:

2. NARODOWOŚĆ:

3. DATA URODZENIA: (format RRRR-MM-DD np.: 1981-09-23)

4. SZKOŁA, ADRES, TEL., E-MAIL I FAX SZKOŁY:

5. IMIĘ, NAZWISKO, TYTUŁ NAUKOWY:
NAUCZYCIELA:
AKOMPANIATORA:

6. PROGRAM:
Utwór nr 1:
czas
Utwór nr 2:
czas
Utwór nr 3:
czas

7. DOKŁADNY ADRES I NUMER TELEFONU:

8. E-MAIL (warunek otrzymania potwierdzenia zgłoszenia):

9. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w zgłoszeniu do Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego "Młody Paganini" w Legnicy przez Organizatorów Konkursu w celu udostępniania jako informacji zamieszczanych: w informatorach imprezy,programach konkursowych, na tablicach informacyjnych, na stronach internetowych organizatorów, w informacjach prasowych dotyczących Konkursu, na nośnikach audio i video z udziałem uczestników Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o działaniach Organizatorów Konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.


10. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Udzielam Organizatorom Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego "Młody Paganini" w Legnicy nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań audio i video, dokonanych z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów działalnością w ramach realizacji projektu Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego "Młody Paganini" w Legnicy.

All rights reserved © 2008
admin