REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO
"MŁODY PAGANINI"
LEGNICA 7 - 9.03.2018

 1. Konkurs odbywać się będzie w dniach 7 - 9.03.2018 r. w Akademii Rycerskiej przy ul. Chojnowskiej 2. w Legnicy
 2. Organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, współorganizatorem jest Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy.
 3. Konkurs jest dwuetapowy i przebiegać będzie w dwóch grupach wiekowych

  1. Grupa młodsza - skrzypkowie urodzeni po 31.12.2001 r.
  2. Grupa starsza - skrzypkowie urodzeni po 01.12.1998 r.

  I etap:

  1. DOWOLNY UTWÓR N.PAGANINIEGO LUB KAPRYS N.PAGANINIEGO
   (wyklucza się wykonanie części utworu cyklicznego np. jednej części sonaty lub koncertu, wyjątek stanowi "La Campanella")
  2. UTWÓR DOWOLNY O CHARAKTERZE WIRTUOZOWSKIM
   DOWOLNEGO KOMPOZYTORA
   z towarzyszeniem fortepianu lub na skrzypce solo (wyklucza się wykonanie części utworu cyklicznego)
   - czas trwania I etapu nie powinien przekroczyć 20 min.

  II etap:

  1. I lub II i III CZĘŚĆ KONCERTU SKRZYPCOWEGO DOWOLNEGO KOMPOZYTORA

 4. Obowiązuje wykonanie utworów z pamięci.
 5. Jury powołuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 6. Uczniowie jurorów nie mogą brać udziału w konkursie.
 7. Przesłuchania uczestników będą się odbywać publicznie w kolejności alfabetycznej, począwszy od kandydata wybranego drogą losowania w dniu 29.01.2018.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przybycia godzinę przed planowanym występem. Czas występu może ulec zmianie do 30 minut.
 9. Jedynie zdobywcy czołowych miejsc oraz wyróźnienia w każdej grupie wiekowej otrzymują tytuł laureata Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego "Młody Paganini".
 10. Koncert laureatów odbędzie się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej. Zgłoszenia kandydatów należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 31.01.2018 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.mlodypaganini.pl
 11. Uczestnicy z Polski nie płacą wpisowego na konkurs.
 12. Uczestnicy z zagranicy wpłacają wpisowe w wysokości €40.
 13. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa do dnia 5.02.2018 wyłacznie drogą mailową. Proszę w zgłoszeniu wpisać aktualny adres mailowy.
 14. Harmonogram konkursu, wszelkie zmiany oraz aktualizacja informacji zamieszczana będzie na stronie www.mlodypaganini.pl
 15. Uczestnicy i akompaniatorzy sami pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
 16. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu zakończenia konkursu. Przewidziane są nagrody finansowe oraz występ z Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu.
 17. Podczas rozdania nagród i koncertu laureatów wymagany jest strój galowy.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu zamieszczone będą na stronie www.mlodypaganini.pl oraz na facebook.com - International Violin Competition "Young Paganini"
 19. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:
- Sekretariat ZSM Legnica – tel. +48 76 85 65 466 zsmuzlca@wp.pl

ZGŁOSZENIE

Proszę kliknąć by wysłać zgłoszenie

All rights reserved © 2008
admin